Nádrže DEŠŤOVKA

Nádrže DEŠŤOVKA

Vyrábíme plastové nádrže z kvalitních certifikovaných desek, a to samonosné i na obetonování. Jsme schopni vyrobit nádrž dle přání zákazníka přímo na míru nebo dle předepsaných rozměrů viz odkazy níže.

Nádrže na dešťovku provádíme i na klíč s vykopáním, usazením, napojením a zasypáním.

Ceník kulatých nádrží dešťovka – obetonování:

 

Materiál: PP-C o tloušťce 5-10mm. Nádrž je ožebrovaná výztuhy s provlečenými roxory.

V ceně: Komínek pr. 600, v. 400 mm, pochozí poklop do 200 kg, 1× nátok D 110 mm, 1× odtok DN110, 1× přívod DN 32 mm pro přívod čerpadla.

Postup:
Kruhová jímka přijde na vytvrdnutou betonovou desku o tloušťce 15-20 cm, třídy B25 s frakcí 0-8 mm, pod deskou bude štěrkové zhutněné lože cca 20 cm. Nádrž poté do ½ napustíme vodou a pomalu obsypáváme betonem po vrstvách. Jakmile bude beton vytvrdnutý, můžeme zabetonovat strop. Tuto část doporučujeme spočítat statikem s ohledem na patřičnou únosnost.

Výskyt spodní vody:
Pokud se nádrž umísťuje do míst se spodní vodou, musí se vyztužit podlaha žebry s roxory a jímku osadit do čerstvého betonu. Výztuhy na podlahu jsou za příplatek 2.000 – 6.000 Kč podle velikosti jímky. Před betonáží podlahy je potřeba vytvořit štěrkové lože s drenážemi o tloušťce 20-30 cm s revizní šachtou pro vzlínání tlaku spodní vody.

Ceník válcových nádrží dešťovka – obsyp:

 

Materiál: PP-C o tloušťce 8-10 mm. Uvnitř je nádrž vyztužena prstenci o tl.15 mm.

V ceně: Komínek pr. 600, v. 400 mm, pochozí poklop do 200 kg, 1× nátok D110 mm, 1× odtok DN110, 1× přívod DN 32 mm pro přívod čerpadla.

Postup:
Válcová nádrž přijde na vytvrdnutou betonovou desku o tloušťce 15-20 cm, třídy B25 s frakcí 0-8 mm, pod deskou bude štěrkové zhutněné lože cca 20 cm. Nádrž poté do ½ napustíme vodou a pomalu obsypáváme štěrkopískem s malou frakcí 0-8 mm.

Nádrže jsou dimenzované na výšku zeminy 40 cm (20 cm štěrkopísek, 20 cm zemina-ornice). Pokud je potřeba komínek zvýšit, tak o to nádrž zatěžkáme lehčeným materiálem, např. polystyrenem.

Příklad: Při výšce komínku 70 cm, přijde na jímku 30 cm polystyrenu, další skladbou bude 20 cm štěrkopísku a poslední bude zemina (ornice ) 20 cm.

Výskyt spodní vody:
Pokud se válcová nádrž umísťuje do míst se spodní vodou, před betonáží podlahy je potřeba vytvořit štěrkové lože s drenážemi o tloušťce 20-30 cm s revizní šachtou pro vzlínání tlaku spodní vody.

Ceník nástavců komínků:

 

V případě, že vám nevyhovuje typ nádrže dle ceníku výše, vytvoříme vám cenovou nabídku na míru podle příslušné nádrže, kterou si přejete.

Chci objednat nádrž DEŠŤOVKA